Syndyk sprzeda siedlisko w Wólce Komarowskiej

336 000,00 zł

sprzedam


Syndyk Parczew, sprzeda Parczew, siedlisko Parczew, Wólce Parczew, Komarowskiej Parczew

Syndyk zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości położonych w miejscowości Wólka Komarowska, gmina Komarówka Podlaska, powiat radzyński stanowiących siedlisko,
w skład którego wchodzą działki o nr 297/3 i 297/4 o łącznej powierzchni 0,45 [ha], zabudowane domem jednorodzinnym o pow. użytkowej 159,00 [m²] oraz budynkami gospodarczymi (oborą o pow. zabudowy 184,00 [m²] oraz stodołą o pow. zabudowy 200,00 [m²]), dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr LU1R/00044210/1 oraz LU1R/00018115/4.
Cena wywoławcza wynosi 336.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych zero groszy) netto.
Operat szacunkowy oraz warunki konkursu ofert dostępne są w kancelarii syndyka
w Lublinie, ul. Pogodna 36/11, lub w postaci elektronicznej, po przesłaniu zapytania na adres: przemyslaw.skipor@inlex.pl.
Pisemne oferty należy składać na wskazany powyżej adres kancelarii syndyka w terminie
do dnia 5 lutego 2021 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka).
Dodatkowe informacje pod nr. tel. 505-355-290, (81) 479 45 53


Ważne do: 2024.09.08, wyświetleń: 541

nr ogłoszenia: 22621